Filmová projekce

Sobota 20.5.2016 - Malý sál (promítání filmu + diskuze pro odbornou a širokou veřejnost)

17:00 - 17:50 - Mikrozrození (50 min)

Mikrozrození je fascinující dokument, který se dívá na narození zcela novým pohledem – s pomocí mikroskopu. Film sleduje poslední vědecký výzkum a ukazuje, že způsob, jakým přicházejí na svět naše děti, má velký vliv na celoživotní zdraví a možná i na budoucnost lidstva. Film přibližuje svět mikroorganismů vlastních lidskému tělu, které tvoří jeho mikrobiom. Během porodu osidlují tyto bakterie tělo novorozence a aktivují jeho imunitní systém. Poslední výzkumy ukazují, že přirozený porod je nutný k osídlení organismu „správnou“ sadou mikroorganismů a že umělé zásahy, jako urychlování porodu či císařský řez, tento proces naruší, což může mít negativní důsledky pro celý další vývoj a zdraví jedince.

Film získal velkou cenu LSFF 2014 (Life sciences film festival) spojenou s finanční odměnou 3000 Eur.

Film je součástí kampaně „One World Birth“, jejímž cílem je prostřednictvím filmů vzdělávat a podporovat rodiče, aby byli schopni zvolit nejlepší a nejbezpečnější možnosti, jak přivést své dítě na svět. Přečtěte si, co o svém projektu a filmech říká sama autorka:

“One World Birth” je mediální projekt zahrnující různé platformy, který jsem založila spolu s mým kolegou Alexem Wakefordem. Pod střechou projektu točíme dlouhometrážní dokumentární filmy týkající se porodů, jako je třeba právě film „Microbirth“ nebo naše předchozí filmy “Freedom For Birth” a “Doula!” Natočili jsme také několik desítek kratších vzdělávacích filmů, které si můžete pustit na Youtube. Pomáhají ženám (a také jejich partnerům) při výběru rozhodnutí týkajících se jejich porodu. Kolem One World Birth se navíc neustále rozrůstá aktivní komunita lidí, která spolu komunikuje prostřednictvím Facebooku nebo Twitteru. OWB je otevřená komunita – vítáme mezi sebou kohokoliv, od porodníků po porodní asistentky, rodiče či pedagogy. Naším cílem je využít sílu internetu ke sdílení informací, spojovat lidi po celém světě a inspirovat společnost k tomu, aby pomohla každou nastávající matku informovat o důležitých otázkách souvisejících s porodem. Informovaností mám na mysli to, aby se k ženám dostaly informace o nejnovějších vědeckých objevech, o kterých pojednává třeba film Microbirth, a také o vývoji v oblasti lidských práv v souvislosti s porody, který jsme zdokumentovali v našem posledním filmu Freedom For Birth. Rozhodně nemáme nic proti porodníkům. Obdivujeme jejich schopnosti, zapálenost a oddanost myšlence učinit pro matky a děti to nejlepší. Některá vědecká zjištění, která se objevují ve filmu Microbirth, jsou nicméně pro většinu porodníků naprostá novinka. Tato oblast bádání je totiž velmi mladá, vědci se jí zabývají posledních pár let. Ve většině zemí nejsou zatím tyto objevy součástí medicínských učebnic. Doufáme, že se to změní. Doufáme, že se stále více a více rodičů, porodních asistentek, sester, poskytovatelů zdravotní péče a porodníků seznámí s důležitostí založení mikrobiomu při porodu, protože jde o skutečnost, která dlouhodobě ovlivní zdraví dítěte. Doufáme, že náš film Microbirth pomůže tuto informovanost zvýšit. Snažili jsme se, aby byl náš film co nejvíce vyvážený. Chceme, aby jej pozitivně přijala jak komunita podporující přirozený porod, tak komunita lékařů – porodníků. Jak totiž ve filmu také zazní, založení mikrobiomu při narození je navíc velmi důležitá otázka pro celosvětovou zdravotní péči, kterou je nutné řešit na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Microbirth je prvním ze dvou nebo tří dokumentů, které hodláme o vědeckých objevech spojených s porody ještě natočit. Ohledně mikrobiomu, epigenetiky a dalších biologických systémů totiž existuje ještě spousta nezodpovězených otázek – filmem Microbirth jsme se zatím jenom dotkli povrchu. Úžasné je na tom to, že my vlastně vytváříme nové publikum pro objevy, které se vědcům podařily – diváci našeho filmu do té doby často pojem „mikrobiom“ v životě neslyšeli. Jakmile se však dozvíte, jakou úžasnou moc má náš vlastní bakteriální ekosystém a jaký je to vlastně zázrak, najednou se vám otevřou oči a vy spatříte celý nový svět!

Po filmu bude probíhat diskuze s odborníky